fbpx

Vandaag is het Nationaal Crisisplan Digitaal aangeboden door de NCTV aan publieke en private partners die een rol kunnen hebben bij de crisisbeheersing van digitale incidenten. Ons land drijft op digitale systemen. Die  technische vooruitgang is mooi, maar tegelijkertijd ook zorgelijk om te zien. Het maakt onze fysieke wereld kwetsbaar: een klein digitaal incident kan al grote gevolgen hebben voor ons maatschappelijke leven. Al is het maar een  doorgebrande kabel of onbeveiligde server. Kortom,  digitale veiligheid vereist aandacht, alertheid en aanpak. Een versterkte aanpak, die we blijven bijstellen om onze  digitale en daarmee onze nationale veiligheid te beschermen.

Onze digitale veiligheid vereist aandacht, alertheid en aanpak. Digitale incidenten en aanvallen volgen elkaar steeds sneller op. En hoewel de NCTV Nationaal Crisis Cyberplan samen met haar partners sterk inzet op het verhogen van de digitale weerbaarheid om maatschappelijke ontwrichting te voorkomen, kan het toch misgaan. Het Nationaal Crisisplan Digitaal voorziet in de behoefte aan een adequate crisisaanpak. Met als doel: schade beperken en snel herstel.

Basis voor oefeningen

Het plan leent zich ook goed voor oefeningen. Samen voorbereiden en oefenen is per slot van rekening noodzakelijk voor een effectieve crisisbeheersing. Met de verschillende bouwstenen uit het plan kan iedere organisatie een passend scenario creëren. Ook de NCTV gebruikt dit plan als basis voor de aanpak van digitale incidenten en oefeningen op nationaal niveau, zoals Isidoor 2020.

Scenario groot digitale aanval op vitale processen Nederland

Scenario groot digitale aanval op vitale processen Nederland

Cybersecurity is niet alleen weggelegd voor grote bedrijven en organisaties

In tegenstelling tot wat veel burgers denken is Cybersecurity niet alleen van belang voor overheden en grote organisaties. Ook het MKB heeft baat bij een goede verdediging en bescherming tegen kwaadwillende actoren. 4KStudio biedt (technische) ondersteuning en consultancy diensten aan voor het beter beveiligen van jouw organisatie. Neem vrijblijvend contact met ons op om een Cybersecurity-screening te ontvangen waarin we een beschermingsplan opstellen.

Inhoudsopgave NCD:

  • Voorwoord NCTV
  • Hoofdstuk 1: Inleiding
  • Hoofdstuk 2: Incidentscenario’s
  • Hoofdstuk 3: Processtappen en actoren
  • Hoofdstuk 4: Crisiscommunicatie
  • 1. Overzicht vitale processen
  • 2. Meest relevante wet- en regelgeving
  • 3. Rolbeschrijvingen
  • 4. Relevante bronnen en literatuur
  • 5. Afkortingen